WoON2015

Ministerie van BZK

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een 2D animatie geproduceerd over de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON). De Rijksoverheid doet om de drie jaar onderzoek naar woonwensen en de realiteit. In de animatie worden de resultaten van het onderzoek op een heldere wijze gepresenteerd.