Tramtunnel

HTM

Onder de drukke Grote Markt van Den Haag werd in 2004 de nieuwe tramtunnel in gebruik genomen. Om 40 tramchauffeurs efficiënt te laten oefenen in het rijden van het nieuwe traject, ontwikkelden wij een e-learning omgeving met simulatie.

Hierin waren elementen verwerkt over rijden in tunnels, bijkomende technische zaken en organisatorische kwesties, bijvoorbeeld rond veiligheid, een calamiteitenplan enzovoort. Met het e-learning-traject en inbegrepen examen konden tramchauffeurs zo voorbereid worden op het nieuwe tunnelrijden.Zonder onze simulatie zouden ze elke keer als ze door de tunnel heen hadden gereden, een uur om moeten rijden om het nog een keer te proberen. Dat zou te veel tijd kosten, terwijl het juist de bedoeling was dat de tunnel direct na oplevering in gebruik genomen kon worden. Ook kan er nu brand worden gesimuleerd: dat is wat lastig in het echt.

 

In het onderzoeksrapport ‘Serious Games, Sectoroverstijgende technologie- en marktverkenning’ van het ministerie van Economische Zaken werd onze game uitgebreid en positief besproken. Het rapport omschrijft op verraste toon dat onze serious game een onverwachte competitiedrang onder de trambestuurders teweeg bracht: wie komt het snelst veilig door de tunnel?