Identiteitsinfrastructuur in 2030

Ministerie van Binnenlandse Zaken

In een animatie wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat identiteit veilig is, welke
aspecten in de digitale infrastructuur daarbij een rol spelen en hoe de Rijksdienst voor identiteitsgegevens ervoor zorgt dat in 2030 de infrastructuur zowel gebruikersvriendelijk is als fraude- en foutenbestendig en welke maatregelen daarbij worden genomen.
We hebben de spreekster, een futurologe die haar licht laat schijnen op ons paspoort in 2030, in een TED-talk-achtige setting geplaatst.