Het verhaal van BZK

Rijksoverheid

Wat drijft de mensen die werken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Wat doen ze precies en met welke intentie. Deze korte film geeft een beeld van het oudste ministerie, dat de laatste jaren ingrijpend is veranderd.