Mobiliteit

Aan de drukte op de snelwegen te zien gaat het weer wat beter met de Nederlandse economie. Aan die wegen heeft ook DPI zijn handen vol.

Bijvoorbeeld met de productie van een animatie over een betere verkeersafwikkeling door Truck Platooning.

We rijden niet alleen van hot naar her om projecten te realiseren, maar werken bijna continue aan het up to date houden van 3D modellen van ons wegennet.
Het grootste deel van de 5.000 kilometer snelwegen ervan ligt digitaal opgeslagen bij DPI.

augmentedreality

Virtuele Maquettes

Verlenging van de A4, geluidschermen langs de A15 of olifanten langs de A6. DPI wordt niet alleen ingeschakeld om virtuele maquettes te maken, maar ook voor het uitvoeren van berekeningen: lichtreflectie van geluidsschermen of de ideale kijkhoek van matrixborden.

Momenteel werkt DPI samen met adviesbureau Vigiles aan 360° interactieve modellen van tunnels. Daarmee kan Rijkswaterstaat de vakbekwaamheid van haar medewerkers op peil houden en op een flexibele manier kennis delen over de tunnels, tunnel-technische installaties, vluchtvoorzieningen en aanrijroutes. Een enorme kostenbesparing want er zijn veel minder dure nachtelijke trainingen op locatie nodig.

RWS

Wanneer een minister besluit dat de maximumsnelheid weer naar 130 wordt verhoogd mogen wij het met een korte animatie uitleggen. De gevolgen voor omwonenden rond de Haagse Binkhorst bij de aanleg van de Rotterdamse Baan worden objectief in beeld gebracht. Elk greintje pijn dat met visuele communicatie wordt weggenomen is winst.